Get Support: [email protected] | Phone: + 381 11 334 00 99 | Mobile : +381 65 334 00 99

Cenovnik

1.  STOMATOLOŠKI PREGLED 1500
2. PRVA POMOĆ KOD DENTALGIJA 1000
3. TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA BEZ ISPUNA 1000
4. ISPUN OD GLAS-JONOMER CEMENTA 2000
5. AMALGAMSKI ISPUN NA JEDNOJ POVRŠINI 2000
6. AMALGAMSKI ISPUN NA DVE POVRŠINE 2500
7. AMALGAMSKI ISPUN  NA TRI POVRŠINE 3000
8. NADOGRADNJA FRAKTURE ZUBA 4000
9. KOMPOZITNI ISPUN 3000
10. NADOGRADNJA OD ESTECKIH MATERIJALA 4000
11. ZALIVANJE FISURA 800
12. ENDODONSKA TERAPIJA NEINFICIRANE PULPE PO KANALU 1500
13. ENDODONSKA TERAPIJA INFICIRANE PULPE  PO KANALU 2000
14. REVIZIJA KANALA KORENA PO KANALU 1200
15. UKLANJANJE SUPRAGINGIVALNOG ZUBNOG KAMENCA 2000
16. UKLANJANJE MEKIH NASLAGA I POLIRANJE ZUBA 2000
17. OBRADA PARODONTALNIH DŽEPOVA 1000
18. DRENAŽA PARODONTALNOG APCESA 1000
19. KAUTERIZACIJA TKIVA 800
20. PREGLED I VAĐENJE ZUBA SA ANESTEZIJOM 3000
21. KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA SA ANESTEZIJOM 4000
22. PREGLED I VAĐENJE MLEČNIH ZUBA 1000
23. LECENJE ALVEOLITA 1000
24. INTRAORALNA INCIZIJA ABCESA 1500
25. ZAUSTAVLJANJE KRVARENJE 1000
26. POVRŠINSKA LOKALNA ANESTEZIJA 1000
27. INFILTRACIONA ANESTEZIJA 1500
28. UKLANJANJE KRUNICE 1000
29. CEMENTIRANJE STARE KRUNICE 1000
30. CEMENTIRANJE STARIH MOSTOVA-KRUNICE 2000
31. PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA 20000
32. TOTALNA PROTEZA 26000
33. TOTALNA PROTEZA SA METALNOM PLOČOM 35000
34. IMEDIJATNA PROTEZA 20000
35. PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 35000
36. PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA SA ATEČMENIMA 40000
37. REPARATURA PRELOMA PLOČE PROTEZE 2000
38. REPARATURA DODATKA ZUBA U PROTEZI 4000
39. REPARATURA DODATKA KUKICE U PROTEZU 2000
40. PODLAGANE PROTEZE DIREKTNO 3000
41. PODLAGANJE PROTEZE INDIREKTNO 5000
42. LIVENA NADOGRADNJA 2400
43. PRIVREMENA KRUNICA 3000
44. METALOKERAMICKA KRUNICA 9500
45. REPARATURA FASETE 2000
46. KLASIČNO FREZOVANA METALO-KERAMIČKA KRUNICA 10000
47. TELESKOP KRUNA 12000
48. NADOGRADNJA SA FIBERBLAST KOČIĆEM 2000
49. BELJENJE ZUBA SA SPLINTOM 7500
50. BELJENJE ZUBA U ORDINACIJI PO ZUBU 1000
51. FIKSNA PROTEZA 80600    

Kontakt

Address

Vladetina 8,
Beograd, Srbija, 11000

Pozovite nas

Tel : + 381 11 334 00 99

Mobile : +381 65 334 00 99